18.9.18

Nisa:34'ün püf noktası

Nisa:34﴿  Allah’ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılmasına bağlı olarak ve mallarından harcama yapmaları sebebiyle erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Sâliha kadınlar Allah’a itaatkârdırlar. Allah’ın korumasına uygun olarak, kimsenin görmediği durumlarda da kendilerini korurlar. (Evlilik hukukuna) baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve onları dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür.

baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve onları dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın;

“Bazı kavramlar standart tek anlamlı değildir, çok anlamlıdır. El dersiniz bir organik anlamı (elimiz) vardır, bir de “yabancı” anlamı vardır. Bir kelimenin bağlamına göre hangi anlama geldiğini keşfederiz. Nisa 34’deki “darabe” kelimesi ise “vurmak” değil, “geçici ayrılmak” anlamındadır. Evliliği kurtarmak içindir”./ Prof. Dr. Mehmet Okuyan

Bazı eş sözcüklerin anlamı ardındaki ve önündeki fiil, sıfat, özne ve belirteçlerin içinde bulunduğu anlamlarla belirlenir.

Örnek: Oğlum YAŞA  oturma üşütür ve hasta olursun.
 Oğlum, YAŞA takılma, akıl yaşta değil baştadır.

Her iki cümledeki YAŞA sözcüğünün anlamını ayıran yanındaki diğer sözcüklerdir. Birisi ıslak, diğeri tecrübe veya yaşadığı yıllardan söz eder.

Gelelim Nisa34’deki dövün kelimesine. Önce ardındaki ve önündeki belirteçlerin anlamından çıkacak ana fikre bakalım:

Ayetin içinde geçen ve darabeye anlam yükleyen Joker sözcükler:
”baş kaldırmak, endişe, öğüt, yalnız bırakmak, itaatsizlik.

Bu sözcüklerin her birisi ardında ünlem (!) işareti barındıracak, yönlendirme, caydırma, korkutma… gibi anlamı içermektedir.

 İçinde ünlem ifadesi (haykırış, sevinç, kıvanç, üzüntü, acı, korku, hayret, ürperti, heyecan, nefret vb ani coşkunluklar) bulunan ve seslenme, hitap ve uyarı bildiren cümlelerden ve kelimelerden sonra gelir.

Kaldı ki, erkeğe yüklenen misyon olan evliliği kurtarma sorumluluğu “geçici ayrılmak”la sağlanacağı fikri, kadının erkeğe bağımlılığını ve muhtaçlığını işaret eder. Geçici ayrılma fikri kadını caydıracak bir ceza olarak düşünülmüş olur ki, kadının erkeğe bağımlılığı olmazsa   bu önlem caydırıcılık değil, belki de kadın için bir kurtuluş da olabilir.

Bu ayetin içinde geçen “darabe” kelimesi “geçici ayrılmak” anlamına mı gelir, yoksa “vurun/dövün” anlamına mı gelir?
 Türkçe dil ve mantık bilginizle hatta niyetinizin markasıyla cevap verin.